Tvůrcem našeho webu je společnost RT soft. Jsme nadšeny jejich přístupem a ochotou. Nejen, že tolerovali naši neznalost webových pojmů, ale také naši typicky ženskou nerozhodnost nad volbou barev, fotek, stylu písma a vše s námi trpělivě testovali.

Není fotka jako fotka. Máme štěstí, že se naše cesty protnuly se skvělým fotografem s okem přesně podle našeho gusta. Naslouchá našim požadavkům, konzultuje s námi nápady a pak zachytí záběry, které předčí i naše nejsmělejší očekávání.