Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Všichni v naší společnosti si vážíme každého osobního údaje, který nám svěříte. Proto s takovými údaji vždy nakládáme tak, abychom Vaši důvěru nezklamali. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme.
Tyto zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

1.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

 

Jsme SAAN bags s.r.o., IČ 03816621, se sídlem Šípková 1398, 332 02 Starý Plzenec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 30842 a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
Jako správce Vašich osobních údajů určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

2.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Při odeslání Dotazníku na naší webové stránce od Vás vyžadujeme tyto osobní údaje:

 

jméno a příjmení,

název společnosti,

identifikační číslo společnosti,

doručovací adresa,

telefonní číslo,

e-mailová adresa.

 

Dalšími osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

 

Vaše IP adresa,

Vámi zaslané fotky a recenze.

 

3.

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli pro Vás vyrábět a dodávat Vám produkty, o které jste projevili zájem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi Vámi a námi jako správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro občasné zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

1.

vystavení Vámi poptávané nabídky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi,

2.

účetní a daňové účely,

3.

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

4.

běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru,

5.

zveřejnění Vámi zaslaných fotek a recenzí.

 

4.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny oprávněným zaměstnancům naši společnosti. Dále jsou příjemci Vašich osobních údajů naši subdodavatelé.

Subdodavatelé, jejich služeb využíváme za účelem plnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR):

zajišťující doručovatelské služby (Česká pošta, s.p.),

zajišťující služby webhostingu (RTsoft s.r.o.).

 
Subdodavatel, jehož služeb využíváme na základě oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR):

Google, Inc. – provozovatel portálu Google Analytics (dále jen „GA“)
Google, Inc. je provozovatelem analytického webu GA, který nám zpracovává statistické údaje ohledně návštěvnosti a konverzí naší webové stránky. Pro účely těchto služeb Google zpracovává tyto osobní údaje návštěvníků webové stránky: prohlédnuté stránky, odkazující URL, datum a čas návštěv webové stránky, doba, jak dlouho se na stránce zdržíte, IP adresa. Smluvní podmínky GA zakazují odesílat službě GA údaje umožňující zjištění totožnosti konkrétních osob jako jsou jména, telefony, emailové adresy nebo fakturační údaje.

 

5.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a uchováváme je:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi jako správcem, k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, ke splnění daňové povinnosti apod.,

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje vymažeme nebo skartujeme.
 

6.

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smluvního vztahu, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany nás jako správce plnit.

7.

Jak jsou Vaše data zabezpečena?

 

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby a jsou zpracovávány neautomatizovaným způsobem v elektronické i tištěné podobě.
 
Přijali jsme vhodná organizační a technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení datového úložiště heslem, antivirovým programem, uzamčení skříňky s vytištěnými nabídkami, fakturami a reklamačními protokoly v uzamykatelném prostoru.

8.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

právo svůj souhlas kdykoli odvolat,

právo osobní údaje opravit či doplnit,

právo požadovat omezení zpracování,

právo požadovat přenesení údajů,

právo na přístup k osobním údajům,

právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,

právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

 

a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR.

 

9.

Co dělat, pokud chci vědět informace ohledně zpracování mých osobních údajů nebo nechci, abyste mé osobní údaje nadále zpracovávali?

 

V případě jakéhokoli dotazu ohledně osobních údajů, využití práv dle předchozího bodu těchto zásad nebo odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů napište email na adresu: saan@saan.cz či dopis na adresu: SAAN bags s.r.o., Šípková 1398, 332 02 Starý Plzenec.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžete být požádáni o prokázání Vaší totožnosti, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

10.

Co byste ještě měli vědět?

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 1.6.2019. Jsme oprávněni tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na webové stránce www.saan.cz.
Odesláním Dotazníku na webových stránkách www.saan.cz potvrzujete, že jste se v dostatečném předstihu seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.